Bente Skov MDT · Statsautoriseret translatør og tolk i spansk · bs@bserhvervsservice.dk · tlf. 3255 6767
topbar

Jeg tolker både simultant og konsekutivt mellem spansk og dansk og har i mange år fungeret som tolk for politi, domstole, advokater, retspsykiatere, psykologer, socialrådgivere og erhvervsvirksomheder. Herudover medvirker jeg lejlighedsvis som tolk ved gennemførelse af notarialforretninger på spansksprogede landes repræsentationer.

Tolkens fornemmeste opgave er at få kommunikationen til at flyde så let og ubesværet, at parterne knap nok bemærker, at der er en tolk tilstede. Tolken er neutral og skal gengive budskabet præcist og loyalt. For at opnå den optimale kvalitet bør tolken på forhånd orienteres om emnet og helst have udleveret støttemateriale.

HVORFOR VÆLGE EN TRANSLATØR SOM TOLK?

Fordi translatører er de eneste personer, som har en tolkeuddannelse på kandidatniveau. Alle translatører har bestået en særskilt eksamen i tolkning, herunder retstolkning. En translatør har i kraft af sin uddannelse et vidtgående kendskab til terminologi og fagspecifik viden inden for økonomiske, tekniske og juridiske fagområder, herunder procesret. Med tiden specialiserer de fleste translatører sig inden for bestemte fagområder. Translatører har tavshedspligt i henhold til Lov om Translatører og Tolke og er i øvrigt underlagt tolkeetiske regler.

Translatørtitlen er beskyttet, men hvem som helst kan kalde sig tolk og fungere som tolk, også i de sprog, hvor der er mange tolkende translatører til rådighed.

Translatører har i princippet fortrinsret til at tolke i retten i henhold til Retsplejelovens § 149. "Retssproget er dansk. Afhøring af personer, der ikke er det danske sprog mægtig, skal så vidt muligt ske ved hjælp af en translatør".

BS Erhvervsservice v/Bente Skov · Elbagade 57, 1.th, 2300 København S · Tlf. 3255 6767 · Fax 3255 6467