Bente Skov MDT · Statsautoriseret translatør og tolk i spansk · bs@bserhvervsservice.dk · tlf. 3255 6767
topbar

MIN UDDANNELSESMÆSSIGE BAGGRUND

I tidernes morgen blev jeg regnskabsuddannet i en større dansk virksomhed. Efter endt læretid fik jeg en god og vellønnet stilling og kunne hurtigt spare penge op til et udenlandsophold, som kom til at strække sig over næsten 4 år. Jeg var au pair pige i Frankrig og læste fransk på universitetet i Dijon. Jeg læste spansk i Madrid og Salamanca og arbejdede forskellige steder i Spanien i 2 år.

Jeg vendte tilbage til Danmark, blev cand. mag. fra Københavns Universitet med hovedfag i spansk og bifag i fransk. I studietiden arbejdede jeg som bogholder, og i 1986 etablerede jeg BS ERHVERVSSERVICE, som på det tidspunkt var et bogføringsfirma.

Efter endt universitetsuddannelse blev jeg tilbudt en fast undervisningsstilling, først som adjunkt, senere som lektor på et voksenuddannelsescenter, hvor jeg var ansat i 12 år. Efter afsluttet pædagogikum på et gymnasium søgte jeg om nedsat tid, så jeg kunne få gang i mit firma igen og læse videre på Handelshøjskolen i København. Jeg blev cand. interpret., fik translatørbeskikkelse og udvidede mit firmas aktiviteter til også at omfatte translatørarbejde.

Som årene gik, blev det sværere og sværere at kombinere undervisning og tolkning. Selv om jeg var deltidsansat lærer, havde jeg censurforpligtelse på fuld tid i eksamensperioderne, og jeg måtte sige nej til mange tolke- og oversættelsesopgaver. Derfor valgte jeg efter 20 år i undervisningsbranchen at opsige mit lektorat og bruge al min energi på mit firma. Den beslutning har jeg aldrig fortrudt.

EFTERUDDANNELSE

Jeg deltager løbende i konferencer, seminarer og kurser, arrangeret af min brancheforening, Danske Translatører, eller andre interesseorganisationer i Danmark og Spanien.

Jeg har uddannet mig til juridisk sekretær hos Advokaternes Serviceselskab, og gennem det et-årige kursusforløb har jeg fået et godt kendskab til forretningsgange og terminologi inden for specifikke juridiske sagsområder. Jeg har i særdeleshed erhvervet stor viden om ejendomshandel, som var et hovedtema på kurset.

Gennem nyhedsbreve fra revisionsfirmaer, kurser og temamøder holder jeg mig opdateret om lovgivning og regnskabsrelevante emner.

BS Erhvervsservice v/Bente Skov · Elbagade 57, 1.th, 2300 København S · Tlf. 3255 6767 · Fax 3255 6467