Bente Skov MDT · Statsautoriseret translatør og tolk i spansk · bs@bserhvervsservice.dk · tlf. 3255 6767
topbar

Jeg oversætter et meget bredt udvalg af tekster til og fra spansk for erhvervsvirksomheder, offentlige institutioner og privatpersoner.

Jeg har stor erfaring med oversættelse af juridiske tekster af enhver art, selskabsvedtægter, bestyrelsesreferater, regnskaber, årsrapporter, fuldmagter, eksamensbeviser, attester, mv.

BEKRÆFTELSE OG LEGALISERING

Hvis et dansk dokument skal forelægges myndighederne i et spansksproget land, kan jeg forsyne min oversættelse med stempel og translatørbekræftelse, så dokumentet kan blive legaliseret i Udenrigsministeriet og få retsgyldighed.

Følgende dansksprogede dokumenter og tilsvarende oversættelse skal typisk forsynes med translatørbekræftelse, og underskrifterne skal legaliseres i Udenrigsministeriet:

 • •  Dåbsattester, navneattester, bopælsattester, civilstandsattester, vielsesattester
 • •  Ægtepagter, skilsmissebevillinger, skilsmissedomme
 • •  Testamenter, dødsattester, skifteretsattester
 • •  Udskrifter fra Erhvervsstyrelsen, fx sammenskrevne resumeer
 • Spansksprogede dokumenter, som skal forelægges danske myndigheder, skal også være oversat af en translatør og forsynet med en translatørbekræftelse. Da alle translatører er registreret hos Erhvervsstyrelsen, er det normalt ikke nødvendigt med legalisering i Udenrigsministeriet.

  VARETAGELSE AF LEGALISERINGSPROCEDUREN

  Legalisering af dokumenter kan være ganske besværligt og tidskrævende, især hvis dokumenterne skal sendes frem og tilbage til og fra Udenrigsministeriet. For nogle spansktalende landes vedkommende skal dokumentet også påtegnes på vedkommende lands konsulat. Jeg kan tilbyde at få alle de nødvendige legaliseringer i hus hurtigt og korrekt, og jeg kan sørge for forsendelse til udlandet med kurer eller anbefalet post efter nærmere aftale.

  BS Erhvervsservice v/Bente Skov · Elbagade 57, 1.th, 2300 København S · Tlf. 3255 6767 · Fax 3255 6467