Bente Skov MDT · Statsautoriseret translatør og tolk i spansk · bs@bserhvervsservice.dk · tlf. 3255 6767
topbar

MDT står for Medlem af Danske Translatører, som er en brancheforening for selvstændigt praktiserende translatører og tolke.

Medlemmerne har fælles etiske og kollegiale regler og skal til stadighed forny og udvikle deres sproglige og faglige viden. Medlemmerne er desuden underlagt tavshedspligt om alle forhold, som vedrører deres kunder.

Danske Translatører repræsenterer medlemmerne over for myndighederne og i EU-samenhæng, ligesom foreningen samarbejder med en række udenlandske oversætteroganisationer.

BS Erhvervsservice v/Bente Skov · Elbagade 57, 1.th, 2300 København S · Tlf. 3255 6767 · Fax 3255 6467