Bente Skov MDT · Statsautoriseret translatør og tolk i spansk · bs@bserhvervsservice.dk · tlf. 3255 6767
topbar

BS ERHVERVSSERVICE beskæftiger sig primært med oversættelse og tolkning. Jeg har stor erfaring med oversættelse af fagsproglige tekster til og fra spansk og har specialiseret mig i juridisk sprog. Jeg udarbejder advokatfuldmagter i forbindelse med køb og salg af bolig i Spanien og kan være behjælpelig med at få dokumenterne behørigt legaliseret i Udenrigsministeriet.

BS ERHVERVSSERVICE løser også bogholderimæssige opgaver for en lille kreds af faste kunder. Jeg laver momsregnskaber, sørger for rettidig indberetning, bogføring, afstemning og klargøring af årsregnskab til revisor.

BS ERHVERVSSERVICE drives som et enkeltmandsfirma fra bopælen. Jeg har således ingen udgifter til kontorleje og personale og kan derfor holde mine priser på et meget konkurrencedygtigt niveau.

Jeg er løbende under efteruddannelse for at sikre høj faglig standard inden for alt, hvad jeg beskæftiger mig med.

Kunderne har altid direkte og personlig kontakt til mig, og jeg behandler alle oplysninger og dokumenter fortroligt. Jeg er meget fleksibel, lægger stor vægt på kvalitet, og man kan regne med, at alle opgaver leveres til den aftalte deadline.

Jeg samarbejder med kompetente mennesker inden for alle relevante fagområder i både Danmark og Spanien, herunder også erfarne translatører i andre sprog.

 

Foto: HPK fotograf

Webdesign: Creative Momentum

BS Erhvervsservice v/Bente Skov · Elbagade 57, 1.th, 2300 København S · Tlf. 3255 6767 · Fax 3255 6467